SENSIBILITZACIÓ

De 3 a 5 anys


HORARI:


Dilluns de les 17:15 a les 18:15 - P3 i P4 (3 i 4 anys)


Dimecres de les 17:15 a les 18:15 - P5 (5 anys)


Dijous de les 17:15 a les 18:15 - P5 (5 anys)PROFESSORA:

Anna Roig Dolz


OBJECTIUS:


Adreçada al alumnes de 3 fins a 5 anys, en aquests cursos els alumnes gaudeixen del contacte amb la música, a través de la dansa, els ritmes, les cançons, els contes, la percussió petita ( cascavells, caixa xinesa, maraques, xilòfon...). Les classes tenen una durada de 55 minuts, i fan una classe setmanal. Hi ha una classe específica per a cada edat, P3 ( dilluns ), P4 ( dimecres ) i P5 ( dijous ).