NIVELL ELEMENTAL

De 1er a 6è de primària


1r Curs

HORARI:


Dilluns i dimecres de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 6 anys. En aquest curs els alumnes comencen a tenir contacte amb els instruments que oferim a l’escola, a través dels tallers. També comencen a fer l’assignatura de cant coral, i continuen fent llenguatge musical. Aquest curs fan 1h 55minuts distribuïdes de la següent manera:


2n Curs

HORARI:


Dilluns i dimecres de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Raquel Sans i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 7 anys. En aquest curs els alumnes ja han triat un instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 1h 55minuts distribuïdes de la següent manera:


3r Curs

HORARI:


Dimarts i dijous de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 8 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 2h 45minuts distribuïdes de la següent manera:


4t Curs

HORARI:


Dimarts i dijous de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Raquel Sans i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 9 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 2h 45minuts distribuïdes de la següent manera:


5è Curs

HORARI:


Dimarts i dijous de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 10 anys. En aquest curs els alumnes comencen a fer una formació instrumental, orquestra, folk, combo ( grup modern )... Aquest curs fan 3h 30minuts distribuïdes de la següent manera:


6è Curs

HORARI:


Dimarts i dijous de les 17:15 a les 18:15PROFESSORS:

Raquel Sans


OBJECTIUS:


Alumnes de 11 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent una formació instrumental, orquestra, folk, combo ( grup modern )... Aquest curs fan 3h 30minuts distribuïdes de la següent manera: