NIVELL ELEMENTAL

De 1er a 6è de primària


1r Curs

HORARI:


Dilluns de 17:30 a 18:45 i dimecres de les 17:15 a les 18:45PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 6 anys. En aquest curs els alumnes comencen a tenir contacte amb els instruments que oferim a l’escola, a través dels tallers. També comencen a fer l’assignatura de cant coral, i continuen fent llenguatge musical. Aquest curs fan 1h 55minuts distribuïdes de la següent manera:


2n Curs

HORARI:


Dilluns de les 17:30 a les 18:15 i dimecres de 18:15 a 19:15PROFESSORS:

Anna Roig Dolz i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 7 anys. En aquest curs els alumnes ja han triat un instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 1h 55minuts distribuïdes de la següent manera:


3r Curs

HORARI:


Dijous de les 17:15 a les 19:15PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 8 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 2h 45minuts distribuïdes de la següent manera:


4t Curs

HORARI:


Dijous de les 17:15 a les 19:15PROFESSORS:

Anna Urpina i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 9 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent instrument i fan classes de 30 minuts setmanals individuals amb el professor d’instrument. Aquest curs fan 2h 45minuts distribuïdes de la següent manera:


5è Curs

HORARI:


Dijous de les 17:45 a les 19:45PROFESSORS:

Carme Vilardell i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 10 anys. En aquest curs els alumnes comencen a fer una formació instrumental, orquestra, folk, combo ( grup modern )... Aquest curs fan 3h 30minuts distribuïdes de la següent manera:


6è Curs

HORARI:


Dijous de les 17:45 a les 19:45PROFESSORS:

Laia Sellarès i Guillem Soler


OBJECTIUS:


Alumnes de 11 anys. En aquest curs els alumnes continuen fent una formació instrumental, orquestra, folk, combo ( grup modern )... Aquest curs fan 3h 30minuts distribuïdes de la següent manera: