PROJECTES PERSONALS

Pel qui ja coneix totes les tècniques pictòriques o gairebé totes i només necessita un espai per desenvolupar el seu projecte personal, també una petita orientació o intercanvi d idees, pot venir a l'horari que li convingui segons edat i disposar de l'espai, material i companyia.